نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی
56 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مرداد 1382 - شماره 20 (10 صفحه - از 7 تا 16)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده پس از توضیح برخی مفاهیم و اصول معرفت شناختی نظریات فقهی، با توجه به ثابت بودن احکام شرعی در دین مبین اسلام به استناد «حلال محمد حلال الی یوم القیامة...»، نقش تحولات اجتماعی در نظریات فقهی را مورد بررسی قرار می‌دهد. و ضمن تقسیم و تبیین گونه‌های مختلف تغییر نظریه فقهی و ذکر مصادیقی از آن، این فرضیه را به اثبات می‌رساند که تغییر احکام شرعی در اثر تحولات اجتماعی از نوع تفاوت حکم شرعی است نه از نوع نسخ آن.
آدرس اینترنتی