زندگی مشترک زن و مرد بدون عقد ازدواج
55 بازدید
محل نشر: فقه اهل بیت » پاییز 1386 - شماره 51 (8 صفحه - از 88 تا 95)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگی می کنند، آیا این همزیستی نکاح شمرده می شود و آثار نکاح در پی دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع می شود. از این رو موضوعی است که نیاز به تبیین فقهی دارد. بر پایه مبانی فقهی آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانی رابطه زن و مرد، نکاح شمرده می شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالی که چنین رابطه ای هر چند مطابق قوانین برخی کشورها جایز است،ولی نزد آنان ازدواج به شمار نمی آید. پس اگر مسلمانی بخواهد بازنی که دارای چنین رابطه ای با مرد دیگری است ازدواج کند، این رابطه برای ازدواج او مانعی به شمار نمی آید. واژگان کلیدی: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان، زنا، زندگی مشترک، عقد
آدرس اینترنتی