آلبوم من ◂ دیدار
میهمانان کنفرانس وحدت 92 در میثاق با آرمانهای امام راحل_6