آلبوم من ◂ مراسم تودیع و معارفه
مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی_