اصول فقه نوین (مجلد اول)
47 بازدید
ناشر: مجمع الفکر الاسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
دراین کتاب ابتدا به جایگاه علم اصول و تعریف علم اصول و سپس به موضوع علم اصول پرداخته شده است و در ادامه معظم له به دیگر مباحث کلیدی علم اصول به طور مفصل پرداخته­ اند. ویژگی­ های این کتاب را می ­توان به چهار شاخصه تقسیم نمود: شاخصه اول: پایبندی و تعهد به روش علمی و اصالت فکری و پاسداری از میراث گرانبهای اعاظم اصولی. شاخصه دوم: پرداختن به بعضی از مسائل جدید در حوزه منطق دلالت و استنباط که با توجه به پرسش های نوظهور رخ نموده و طرح آنها در علم اصول ضرورت دارد؛ نظیر قواعد فهم متن، فرضیه تعدد قرائت ها، جایگاه عقل در عرصه فهم و استنباط احکام شرعی و قواعد استنباط فقه نظام، یا فقه اجتماعی و دیگر قضایای جدید که اصلی ترین وظیفه علم اصول است. شاخصه سوم: ساماندهی منطقی قضایای علم اصول به گونه­ ای که بتواند از یک سو پیوند منطقی قضایای علم اصول را با یکدیگر تبیین کند و از سوی دیگر انسجام کلی قواعد و قضایای این علم را در یک سامانه ساختاری واحد و با چیدمانی معقول که جایگاه منطقی هر یک از مباحث علم اصول معلوم و مشخص گردد. شاخصه چهارم: تبیین قانونمند قضایای علم اصول تا بدین وسیله، ضمن پرهیز از ابهام در نتایج نظری و عملی مباحث، و جداسازی نتایج مباحث از یکدیگر، جایگاه و زمینه به کارگیری قواعد اصولی روشن تر شود. قابل ذکر است که این مجموعه وزین و گرانقدر متن درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله اراکی دام ظله می باشد که پس از تحقیق و تدریس به رشته تحریر درآمده است.