الولایة الالهیة و ولایة الفقیه
40 بازدید
ناشر: مجمع الفکر الإسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1370
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
حضرت استاد (دام ظله) در این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده است به موضوع بسیار والای ولایت فقیه پرداخته اند. معظم له مطالب را در پنج فصل تبیین فرموده اند که ابتداء در فصل نخست با بکارگیری آیات فراوان به روشن سازی مفاهیم کلیدی اسلام و حکومت همت گماشته اند. ایشان در فصل دوم که {عقیدة التوحید و نظام الحکم الالهی} عنوان گذاری شده است کلام در اثبات این مطلب است که حکومت اسلامی ارتباط مستقیم با مسأله توحید دارد، سپس ایشان به تقسیم بندی توحید نظری و عملی می پردازند و در فصل سوم ضمن تعریف معنای توحید به چگونگی انطباق اسلام حقیقی که همان توحید عملی می باشد در زندگی بشر سخن به میان می آید. و در چهارمین فصل که با عنوان {استمرار خط الولایة الالهیه فی امامة اهل البیت علیهم السلام} نگارش شده حضرت استاد به تبیین مسأله امتداد خلافت الهی اهتمام نموده و با استناد به حدیث غدیر، حدیث منزلت و حدیث ثقلین از منابع اهل سنت به اثبات ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام می پردازد. و در آخرین فصل از این مجموعه ارزشمند که با عنوان {استمرار ولایة اهل البیت علیهم السلام فی ولایة الفقهاء العدول} جلوه گری می نماید مؤلف با بیان دلیل عقلی و دلیل نقلی به اثبات این مهم می پردازد و در نهایت حدود ولایت فقیه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.