صلح الحسن (علیه السلام) و ثورة الحسین (علیه السلام)
40 بازدید
ناشر: مجمع جهانی اهل بیت (علیهم السلام)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
این مجموعه ارزشمندکه نگاهی به صلح امام حسن (علیه السلام) و قیام و انقلاب امام حسین (علیه السلام) دارد، به زبان عربی تألیف شده و برای سومین بار به چاپ رسیده است. استاد گرانقدر با بررسی دو مقطع تأثیرگذار به چگونگی صلح یک امام و قیام امام دیگر پرداخته و با بررسی و تطبیق سنن الهی در قرآن کریم و چگونگی ارتباط مردم با رهبر خود و شرایط اجتماعی حاکم در میان مردم به تشریح سنت های چهارگانه: 1- استمرار امامت؛ 2- خلافت الهی؛ 3- حضور و مسؤلبت رهبری؛ 4- سنت غیبت رهبری پرداخته است. چشم گیر ترین مباحث این اثر عظیم را می توان در ژرف نگری در بحث صلح امام حسن (علیه السلام) و قیام امام حسین (علیه السلام) دید. و همچنین اشاره معظم له به مراحل سنت غیبت که عبارتند از: مرحله اول: غیبت تجمید؛ مرحله دوم: غیبت هجرت؛ مرحله سوم: غیبت استتار؛ مرحله چهارم: غیبت استبدال. و سپس ایشان به دو سنت تاریخی که با عنوان سنت استخلاف و سنت استبدال می باشد مباحث را دنبال می کنند.