نگاهی به رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم
43 بازدید
ناشر: فراکتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعۀ حاظر، در بردارندۀ برخی از مقالات و نیز سخنرانی های حضرت آیت الله اراکی حفظه الله در زمینۀ موضوع رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم است که در مقاطع مختلف در لندن ایراد شده است. معظم له در تعریفی که از رسالت و امامت دارد می فرماید: «از مجموع آیات قرآن کریم استفاده می شود که رسول، کسی است که کتاب و میزان بر او نازل شده و مأمور به رهبری مردم برای اقامۀ جامعۀ قسط و عدل الهی است. چنانکه خدای متعال در آیۀ بیست و پنجم از سورۀ حدید می فرماید: همانا رسولان خود را با دلایل آشکار فرستادیم و بر آنان کتاب و میزان نازل کردیم، برای آن که جامعۀ عدل برپا شود. ایشان در جای دیگر از این کتاب با اشاره به ویژگی های رسالت و امامت، مقام امامت را برای رسولان ثابت دانسته و به جایگاه رسالت و امامت در قرآن کریم می پردازند. استاد معظم در بخش دیگر از این مجموعۀ ارزشمند به بیان اهداف بعثت نبی اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) پرداخته و هدف اصلی از خلقت انسان را تبیین می نماید و در ادامه با بررسی ریشۀ نابسامانی های جامعۀ اسلامی نتیجه می گیرند که علت اصلی نابسامانی ها، انحراف و فساد دستگاه های حاکم در طول تاریخ جامعۀ اسلامی به استثنای زمانی کوتاه در صدر اسلام، است. و در پایان با طرح مسأله مهدویت از چند منظر: الف: از نظر کلامی و نقلی؛ ب: از نظر فلسفی و عقل؛ ج : از نظر تاریخی و جامعه شناسی، به بحث از مفهوم حقیقی انتظار می پردازند.