اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی (علیه السلام)
37 بازدید
ناشر: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
معرفت حق و راه سیر و سلوک به سوی او و نیزمحبت او و محبت هادیان به سوی او - که نتیجه هدایت به صراط مستقیم الهی و سلوک در طریق محبت و قرب اوست - خلاصه معارف انبیاء و اولیای خدا و عصاره تعالیم رسول خدا و جانشینان بر حق اوست. عرفان اسلامی راستین نیز جز این نیست. عرفان اسلامی ناب، همان معرفت و محبت و سلوک صراط مستقیمی است که در معارف و تعالیم قرآن و سنت نبی اکرم و ائمه هدی تبیین و تشریح شده است. یکی از مهمترین وظایف میراث داران علوم و معارف محمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و آشنایان با قرآن و گنجینه های معرفتی آن است که غبار تحریف از معارف حقه محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) در زمینه عرفان اسلامی ناب، بزدایند و پرده جهل جاهلان و تزویر مزوّران را از چهره تابناک عرفان راستین بدرند و بردارند و بدین وسیله، راه طالبان و سالکان حقیقی رابه سوی کوی محبوب بگشایند. نویسنده تلاش کرده است با بهره گیری از گنجینه پر گهر به جای مانده از معارف سجادی (علیه السلام) - که بخش عظیمی از آن در مضامین دعاهای آن حضرت و به ویژه دعاهای صحیفه سجادیه نهفته است - گامی در مسیر شرح و تبیین اصول عرفان ناب اسلامی در معارف سجادی (علیه السلام) بردارد.