حقیقت ادراک و مراحل آن در فلسفه ملا صدرا
55 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی » تابستان 1383 - شماره 4 (18 صفحه - از 63 تا 80)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مبحث ادراک و معرفت از مسائل بسیار مهم فلسفی است که بخش قابل توجهی از مباحث فلسفه اسلامی، به ویژه فلسفه ملا صدرا را به خود اختصاص داده است. در این بررسی کوتاه، نظریه ملا صدرا را در زمینه حقیقت ادراک و مراحل آن، به گونه‌ای مختصر و روشن بیان می‌کنیم: به همین منظور، نخست به مقدمه‌ای کوتاه پیرامون تاریخچه مبحث معرفت در فلسفه اسلامی پرداخته، سپس بحث را در سه بخش پی می‌گیریم: 1. اشاره‌ای به نوآوری‌های ملا صدرا در فلسفه معرفت؛ 2. حقیقت ادراک در فلسفه ملا صدرا؛ 3. مراحل و مراتب ادراک در فلسفه ملا صدرا. واژگان کلیدی: ادراک، معرفت، حقیقت، ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی، ملاصدرا، فلسفه معرفت
آدرس اینترنتی