نظری کوتاه بر جنبش نواندیشی دینی در حوزه های علمی ایران در نیمه دوم قرن بیستم
56 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مرداد 1384 - شماره 44 (14 صفحه - از 7 تا 20)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر در یک بررسی مختصر، به تحولات و نواندیشی دینی در حوزه‌های علمی ایران در نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنی پس از جنگ جهانی دوم می‌پردازد و مسائلی چون تعلیم و تربیت (مواد درسی و کتابهای درسی و شخصیتهای برجسته این برهه) تحقیقات و شیوه‌های آن و استفاده از امکانات جدید ورود در مباحث سیاسی و ایجاد سازمان و تشکیلات اداری از جمله تحولات ایجاد شده در این دوره است که مورد بحث قرار می‌گیرد.
آدرس اینترنتی