مهدویت و سنت های رهبری الهی در قرآن
49 بازدید
محل نشر: پژوهش های مهدوی » بهار 1392 - شماره 4 (24 صفحه - از 43 تا 66)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشتار درصدد بررسی غیبت امام مهدی4 در پرتو سنت های تاریخی از منظر قرآن کریم است. از این رو ابتدا چهار سنت از سنت هایی که بر ارتباط بین رهبر الهی و جامعه انسانی حاکم است را برمی شمریم که عبارتند از: سنت امامت مستمر، سنت جانشینی الهی با آغازی فردی و انتهایی جمعی، سنت حضور و سنت غیبت رهبری الهی. واژگان کلیدی: سنت های تاریخی، سنت امامت، سنت حضور، سنت غیبت، انواع غیبت، غیبت کناره گیری، غیبت هجرت، غیبت استتار
آدرس اینترنتی